Byt kontor Baltikum
Select language
Startsida

Keystone Advisers är en oberoende finansiell rådgivare inom företagsförvärv, fusioner och försäljningar. Vi hjälper också klienter att hitta rätt finansieringslösning. Vårt arbete präglas av engagemang och professionalism. Ett brett nätverk hjälper oss att hitta rätt lösning. Vår ambition är att vara den ledande oberoende rådgivaren i Norden för medelstora företagstransaktioner.

 

Erbjudande

Keystone Advisers erbjuder rådgivning i samband med ägarförändringar i medelstora bolag. Vi tar övergripande ansvar för projektledarskapet i försäljnings-, förvärvs- och samgåendeprocesser – målet är att maximera klientens långsiktiga värdeskapande.

Vårt fokus ligger på bolag aktiva i Norden, och vi arbetar med företag inom en rad olika industrier. Varje uppdrag är unikt och ställer särskilda krav. Utifrån vår stora transaktionserfarenhet och tillsammans med vårt internationella nätverk söker vi alltid efter rätt lösning. Och efter femton år i branschen vet vi att våra klienter uppskattar vår entusiasm.

 

Transaktioner

Keystone Advisers har stor erfarenhet från rådgivning inom flera olika branscher och klientsituationer. Vi har sedan starten år 2000 agerat rådgivare vid fler än 140 transaktioner. Här följer ett urval.

 
Cirka 30% av Keystones Advisers projekt är knutna till Private Equity branschen.
 
Cirka 60% av Keystone Advisers projekt är uppdrag där vi representerar säljaren.
 
Cirka 75% av våra projekt involverar internationella parter – bolag, intressenter och/eller säljare.
 
CorpNordic
Försäljning
Juni 2015 – Ägarna avyttrar CorpNordic, Nordens ledande leverantörer av legala och administrativa företagstjänster, till Intertrust.
SÄLJARE
seller
KÖPARE
buyer

Ägarna avyttrar CorpNordic, Nordens ledande leverantörer av legala och administrativa företagstjänster, till Intertrust. Keystone Advisers agerade rådgivare åt grundarna i transaktionen.

För mer information vänligen se press release (länk).

ottoboni
FÖRSÄLJNING
Mars 2015 – Nordkom avyttrar affärsområdet Ottoboni, en digital kommunikationsbyrå, till Nordic Morning Abp.
SÄLJARE
seller
KÖPARE
buyer

Nordkom avyttrar affärsområdet Ottoboni, en digital kommunikationsbyrå, till Nordic Morning Abp. Keystone Advisers agerade rådgivare åt Nordkom i transaktionen.

För mer information vänligen se press realease (länk).

chrysal
KÖP
November 2014 – Nordian Capital Partners förvärvar Chrysal International, en tillverkare av växtnäring för snittblommor.
SÄLJARE
seller
KÖPARE
buyer

Nordian capital Partners förvärvar Chrystal Inernational, en tillverkare av växtnäring för snittblommor, från R12 Kapital. Keystone Advisers agerade rådgivare åt Nordian Capital Partners i transaktionen.

För mer information vänligen se press release (länk).

TEAMET
På vårt kontor i Stockholm arbetar Keystone Advisers svenska team, 15 medarbetare med erfarenhet från globala investmentbanker och strategikonsulter. Vi finns också representerade i de baltiska länderna, där vi har en egen organisation med 20 medarbetare.

CFI Group

Sedan år 2010 är Keystone Advisers en del av CFI Group. Det är en internationell sammanslutning av finansiella rådgivningsfirmor (alla med fokus på medelstora företagstransaktioner) från 22 länder. Genom CFI Group kan vi snabbt presentera våra klienter för värdefulla internationella kontakter och marknader utanför Norden. Världskartan visar våra CFI Group-kontor.

www.thecfigroup.com

Startsida

Nyheter